Начало – ПРИЕМ 2020/2021

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ 3 МАРТ

Добре дошли в ДГ „Надежда“!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА ОТ ДГ „НАДЕЖДА“

За децата – Подкрепа и вяра в потенциалните
възможности на всяко дете; да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото

развитие; да осигурява за всяко дете един желан свят, свят на детско щастие, свят на радост, уют и душевен комфорт.
• За работещите в детската градина – Мотивация да реализират в най-висока степен уменията си, като им осигурява възможност за професионално-творческа изява и подкрепа.
• За родителите – Спокойствие за живота, здравето и възпитанието на децата им и ги убеди, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.
• За всички, които ни партнират –Да преоткрият късче от собственото си детство и да бъдат с нас. Нека всички заедно да вървим напред в името на най-святото – ДЕТЕТО.
Вижданията на колектива на ДГ „Надежда” са: „Да бъдем предпочитан избор на родителите – съвременна и конкурентноспособна алтернатива за възпитание и обучeние на децата”!